Manuscrise | Folclor moldovenesc cules de studenta anulului I, Facultatea de Filologie moldovenească,, Vrabie Cecilia A. Iunie 1987, Mihăileni, Râşcani. (Moldovan folklore collected by the 1st grade student of the Faculty of Moldovan Philology, Vrabie Cecilia A. June 1987, Mihăileni, Râşcani)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 386, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск кулес де студента анулуи I, Факултатя де филоложие молдовеняскэ, Врабие Чечилия А. Юние 1987, Михэилень, Рышкань
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc cules de studenta anulului I, Facultatea de Filologie moldovenească,, Vrabie Cecilia A. Iunie 1987, Mihăileni, Râşcani. (Moldovan folklore collected by the 1st grade student of the Faculty of Moldovan Philology, Vrabie Cecilia A. June 1987, Mihăileni, Râşcani)
Specii folclorice : sorrow songs (cântece de jale), folklorized romances (romanţe folclorizate), war songs (cântece de război), lullabies (cântece de leagăn), dirges (bocete), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), short stories (povestiri), tales (poveşti), disenchantments (descântece), riddles (ghicitori), sayings (zicători), carols (colinde)
Localitatea: Mihăileni (Râşcani; R. Moldova)
Raionul: Râșcani
Descrierea conținutului: Sorrow songs, folklorized romances, war songs, lullabies, dirges, nuptial orations, short stories, tales, disenchantments, riddles, sayings, carols. Gathered in Mihăileni village, Râşcani district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1987 by Vrabie Cecilia. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged based on literary species.
Datarea materialului: 1987
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 41 files. Not typical format (31 cm x 20 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Bodiu M., Ceremuş S., Scutelnic F., Vrabie C., Vrabie A., Neniţă N., Racu E., Lungu E., Vrabie V., Terteşanu, V., Rădiţa F.
Cercetători culegători: Vrabie C.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL386
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL386_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 7-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul