Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 387, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин луна юние 1987. С. Слатина, р-нул Тячев, реж. Транскарпатикэ
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din luna iunie 1987. S. Slatina, r-nul Tiacev, reg. Transcarpatică (Folkloric expedition of June 1987, Slatina village, Teceu district, Transcarpatian region)
Specii folclorice : short stories (povestiri), carols (colinde), lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), children's folklore (folclorul copiilor), lyric memories (amintiri; memorii lirice), lyric letters (scrisori lirice), folklorized romances (romanţe folclorizate), riddles (ghicitori)
Localitatea: Slatina/Solotvino (Teceu; r. Transcarpatia; Ucraina)
Raionul: Teceu
Descrierea conținutului: Short stories, carols, lyric songs, rhythmic shouts, children's folklore, lyric memories, lyric letters, folklorized romances, riddles. Gathered in Slatina village, Teceu district, Transcarpatia region.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1987 by Buruiană I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1987
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 48 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Şiman E., Negrea G., Motrea V., Zmerega I., Danci A., Danci Ş., Simionca M.
Cercetători culegători: Buruiană I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL387
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL387_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 8-Apr-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul