Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 387, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а АШ а РСС Молдовенешть (секторул де фолклор ал Институтулуй де лимбэ ши литературэ). 16-31 аугуст 1987. Р-нул Дубэсарь
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a AŞ a RSS Moldoveneşti (sectorul de folclor al Institutului de limbă şi literatură). 16-31 august 1987. R-nul Dubăsari (Folkloric expedition of A Sc of Moldovan SSR (the Folkloric Division of the Institute of language and literature). 16-31 August 1987. Dubăsari district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), children's folklore (folclorul copiilor), customs (obiceiuri etnografice), satirical songs (cântece satirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), epic songs (cântece epice), ballads (balade)
Localitatea: Ţâbuleuca (Dubăsari; R. Moldova), Harmaţca (Dubăsari; R. Moldova), Pârâta (Dubăsari; R. Moldova)
Raionul: Dubăsari
Descrierea conținutului: Lyric songs, children's folklore, customs, satyrical songs, wedding orations, heroic epic songs, ballads. Gathered in Ţâbulăuca, Harmaţca, Pârâta villages, Dubăsari district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1987 by Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1987
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 129 files, made by removing covers from two other smaller notebooks, bound together. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Solonencu I., Răzmeriţă G., Zăpceanu E., Garaz D., Bodruc S., Palamarciuc I.
Cercetători culegători: Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL387
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL387_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 8-Apr-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul