Manuscrise | Materiale etnofolclorice din RSSM: Cobani şi Bisericani (rn Glodeni), Drochia, Moara-de-Piatră (rn Drochia) – anul 1982; din RSSUcr.: Solotvino (Slatina) şi Glubokii-Potok (rn Tiacev), Biserica-Albâ, Apşa-de-Sus şi Apşa-de-Mijloc (rn Rahov) – anul 1987 (Ethnofolkloric materials from MSSR: Cobani and Bisericani (Glodeni district), Drochia, Moara-de-Piatră (Drochia district) – 1982; from Ukr. SSR: Solotvino (Slatina) and Glubokii-Potok (Teceu district), Biserica-Albâ, Apşa-de-Sus and Apşa-de-Mijloc (Rahău district) – 1987)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 391, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале етнофолклориче дин РССМ: Кобань ши Бисерикань (рн Глодень), Дрокия, Моара-де-Пятрэ (рн Дрокия) - анул 1982; дин РССУкр.: Солотвино (Слатина) ши Глубокий-Поток (рн Тячев), Бисерика Албэ, Апша-де-Сус ши Апша-де-Мижлок (рн Рахов) - анул 1987
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale etnofolclorice din RSSM: Cobani şi Bisericani (rn Glodeni), Drochia, Moara-de-Piatră (rn Drochia) - anul 1982; din RSSUcr.: Solotvino (Slatina) şi Glubokii-Potok (rn Tiacev), Biserica-Albâ, Apşa-de-Sus şi Apşa-de-Mijloc (rn Rahov) - anul 1987 (Ethnofolkloric materials from MSSR: Cobani and Bisericani (Glodeni district), Drochia, Moara-de-Piatră (Drochia district) - 1982; from Ukr. SSR: Solotvino (Slatina) and Glubokii-Potok (Teceu district), Biserica-Albâ, Apşa-de-Sus and Apşa-de-Mijloc (Rahău district) - 1987)
Specii folclorice : rhythmic shouts (strigături), anecdotes (anecdote), lyric songs (cântece lirice), carols (colinde), tales (poveşti), children's folklore (folclorul copiilor), short stories (povestiri), riddles (ghicitori), lyric poetry (poezie lirică), beliefs (credinţe populare), disenchantments (descântece), legends (legende), dirges (bocete), folk theatre (teatru popular), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), ballads (balade), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Cobani (Glodeni; R. Moldova), Bisericani (Glodeni; R. Moldova), Drochia (Drochia; R. Moldova), Moara de Piatră (Drochia; R. Moldova), Slatina/Solotvino (Teceu; r. Transcarpatia; Ucraina), Strâmtura/Hlîbokîi-Potok (Teceu; r. Transcarpatia; Ucraina), Biserica Albă/Bila Ţerkva (Rahău; r. Transcarpatia; Ucraina), Apşa de Sus/Verhne Vodiane (Rahău; r. Transcarpatia; Ucraina), Apşa de Mijloc/Seredne Vodiane (Rahău; r. Transcarpatia; Ucraina)
Raionul: Glodeni, Drochia, Teceu, Rahău
Descrierea conținutului: Creations, according to the list at ff. 2-4: 373, of which 103 rhythmic shouts; 86 anecdotes, 29 lyric songs, 27 carols, 19 tales, 15 texts children's folklore, 8 short stories, 7 riddles, 14 etymological explanations, 11 lyric poems, 7 myths, 5 beliefs, 4 disenchantments, 3 legends, 3 dirges, 2 plays of folklore theatre, 2 orations, 1 ballad, customs. The list of all informants is also appended at ff. 1-2. Gathered in Glodeni and Drochia districts, MSSR, and in Teceu and Rahău districts, Transcarpatia region, USSR: The creations are recorded from informants not in the original context of performance.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1982 and 1987 by Cirimpei V., Moraru S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1982, 1987
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 293 files, made by removing covers from several other smaller notebooks, bound together. (Not typical format (20 cm x 17 cm)
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: 30 informants from Glodeni district, RSSM, Rahău and Teceu districts, Transcarpatia region, RSSU, listed at ff. 1-2
Cercetători culegători: Cirimpei V., Moraru S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL391
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL391_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 4-Feb-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul