Manuscrise | Expediţia folclorică din 1-15 septembrie 1988 în raioanele Grigoriopol, Slobozia şi câteva materiale din s. Cojuşna, r-nul Străşeni, s. Ostriţa, r. Novoseliţa, r. Cernăuţi (The folkloric expedition 1-15 September 1988 to Grigoriopol and Slobozia districts and some materials from Cojuşna village, Străşeni district, Ostriţa village, Novoseliţa district, Cernăuţi region)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 395, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин 1-15 септембрие 1988 ын райоанеле Григориопол, Слобозия, ши кзтева материале дин с. Кожушсна р-нул Стрэшень, с. Острица р. Новеселица р. Чернэуць
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din 1-15 septembrie 1988 în raioanele Grigoriopol, Slobozia şi câteva materiale din s. Cojuşna, r-nul Străşeni, s. Ostriţa, r. Novoseliţa, r. Cernăuţi (The folkloric expedition 1-15 September 1988 to Grigoriopol and Slobozia districts and some materials from Cojuşna village, Străşeni district, Ostriţa village, Novoseliţa district, Cernăuţi region)
Specii folclorice : legends (legende), carols (colinde), sayings (zicători), customs (obiceiuri etnografice), lyric songs (cântece lirice), children's folklore (folclorul copiilor), lyric poetry (poezie lirică), riddles (ghicitori), rhythmic shouts (strigături), Chiraleisa (liturgical formula)
Localitatea: Teia (Grigoriopol; R. Moldova), Mălăeşti (Grigoriopol; R. Moldova), Nezavertailovca (Slobozia; R. Moldova), Tocmagiu (Grigoriopol; R. Moldova)
Raionul: Grigoriopol
Descrierea conținutului: Legends, carols, sayings, customs, lyric songs, children's folklore, lyric poetry, riddles, rhythmic shouts, Chiraleisa (liturgical formula). Gathered in Teia, Mălăești, Nezavertailovca, Tocmagiu villages, Grigoriopol district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1988 by Băieșu N.. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1988
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 93 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Simionova, A., Secrier N., Banul E., Galatonova C., Croitor D.,Vasiliev E., Cebotarenco I., Marcocian A., Macovei M., Pogalșa M., Grigorieva M., Secară N., Leontieva N., Șevcenco N., Grosu M., Vasilieva E., Berbec E., Chiriacova F.
Cercetători culegători: Băieșu N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL395
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL395_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 19-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul