Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 395, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин септембрие 1988 ын райоанеле Григориопол ши Слобозия
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din septembrie 1988 în raioanele Grigoriopol și Slobozia (The folkloric expedition of September 1988 to Grigoriopol and Slobozia districts)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), children's folklore (folclorul copiilor), New Year wishes (urături şi hăituri), lyric songs (cântece lirice), ballads (balade), carols (colinde), legends (legende), dirges (bocete), lyric memories (amintiri; memorii lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Teia (Grigoriopol; R. Moldova), Tocmagiu (Grigoriopol; R. Moldova), Mălăeşti (Grigoriopol; R. Moldova), Nezavertailovca (Slobozia; R. Moldova), Ostriţa (Herţa; r. Cernăuţi; Ucraina), Ţâra (Floreşti; R. Moldova), Cojuşna (Străşeni; R. Moldova)
Raionul: Grigoriopol, Slobozia, Cernăuți, Florești, Strășeni
Descrierea conținutului: Customs, children's folklore, New Year wishes, lyric songs, ballads, carols, legends, dirges, lyric memories, nuptial orations. Gathered in Teia, Tocmagiu, Măliești villages, Grigoriopol district, Nezavertailovca villages, Slobozia district, Ostrița village, Cernăuți district, Țâra village, Florești district, Cojușna village, Strășeni district. Creations: Obicei: 1-24, 40,42, 47-63, Folclorul copiilor: 25-27,36-27,71-78, 80; Urătură:28,69-70, Cântec.29-33,38,42-44,47,64-68,71,81-84,86-101, Baladă:34-35, 39,41,64,Colindă:102-104, Legendă:45, Bocet: 46, Amintiri: 79, Conocărie: 85
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1988 by Băieșu N.. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1988
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 147 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cojocaru R., Chițac Z., Secară V., Juncă V., Cobzac D.
Cercetători culegători: Băieșu N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL395
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL395_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 19-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul