Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 397, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Копанка, р-нул Слобозия, 16-20 септембрие 1988
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Copanca, raionul Slobozia, 16-20 septembrie 1988
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), sayings (zicători), funerary customs (obiceiuri funerare), stories (snoave), folklorized romances (romanţe folclorizate), carols (colinde), novelistic tales (povestiri nuvelistice), fairy tales (basme), customs (obiceiuri etnografice), disenchantments (descântece), superstitions (superstiţii), proverbs (proverbe), dream interpretations (interpretări de vise), spells (vrăji), spells (vrăji), folk holidays (sărbători populare), beliefs (credinţe populare), portents (prevestiri), humorous songs (cântece umoristice), anecdotes (anecdote)
Localitatea: Copanca (Căuşeni; R. Moldova)
Raionul: Slobozia
Descrierea conținutului: Creations from Copanca: folk ornaments (creations 735-739, 746), foto of informant (creations 756, 851), lyric songs. sayings, funerary practices, stories, folkloriced romances, Christmas carols, novelistic tales, fairy tales, agrarian customs, winter customs, disenchantments, superstitions, proverbs, interpretations of dreams, meteo signs, spells, rain invocation habits, magic practices, popular holidays (Volovosâca, Ziua Crucii, Easter/Paștele, Sf. Gheorghe), beliefs, prohibitions, pre-eminent signs of death, humorous stories, anecdotes. Gathered in Copanca village, Slobozia district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1988 by folklorist Efim V. Junghietu. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1988
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 190 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Copanca: Vozian Ecaterina Procopovna, n. 1921 (creations 740-850); Cibotari Vasile al lui Grigore, n. 1927 (creations 851-855).
Cercetători culegători: Junghietu Efim V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL397
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL397_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 9-Nov-18
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul