Expediția folclorică a Academiei de Științe din RSS Moldovenească, Secția de Etnografie și Cercetarea Artelor, Sectorul de Folcloristică, anul 1975, din satul Petrești, raionul Ungheni, culegător: Hâncu, Andrei, Serotilă, Vladimir (Folkloric expedition of the Academy of Sciences of the Moldovan SSR, the Ethnography and Art Research Section, the Folklore Sector, 1975, from the Petrești village, Ungheni district, collected by Hâncu, Andrei, Serotilă, Vladimir)

Benzi de magnetofon | Expediția folclorică a Academiei de Științe din RSS Moldovenească, Secția de Etnografie și Cercetarea Artelor, Sectorul de Folcloristică, anul 1975, din satul Petrești, raionul Ungheni, culegător: Hâncu, Andrei, Serotilă, Vladimir (Folkloric expedition of the Academy of Sciences of the Moldovan SSR, the Ethnography and Art Research Section, the Folklore Sector, 1975, from the Petrești village, Ungheni district, collected by Hâncu, Andrei, Serotilă, Vladimir)

Fișierul audio:

           Ascultă fișierul audio

Accession No:

           CEAP1045/1/102/1

Collection title:

           The Folkloric Collection of the Institute of Language and Literature: EAP1045

Reference:

           2/1975/1

Title:

           Expediția folclorică a Academiei de Științe din RSS Moldovenească, Secția de Etnografie și Cercetarea Artelor, Sectorul de Folcloristică, anul 1975, din satul Petrești, raionul Ungheni, culegător: Hâncu, Andrei, Serotilă, Vladimir (Folkloric expedition of the Academy of Sciences of the Moldovan SSR, the Ethnography and Art Research Section, the Folklore Sector, 1975, from the Petrești village, Ungheni district, collected by Hâncu, Andrei, Serotilă, Vladimir)

Folkloric species:

           legends (legende), stories (snoave), drinking songs (cântece de pahar), humorous songs (cântece umoristice), love songs (cântece de dragoste), destiny songs (cântece de soartă), rhythmic shouts (strigături), New Year wishes (urături şi hăituri), New Year wishes (urături şi hăituri), folklorized romances (romanţe folclorizate), city songs (cântece orăşeneşti), ballads (balade), sorrow songs (cântece de jale), customs (obiceiuri etnografice), carols (colinde)

Item Description:

           Male and female performers narrate legend, stories, tales, sing solo songs, recite calendar orations, rhythmic shouts, songs in Romanian. The creations are legend, stories, drinking/humorous song, love songs, destiny songs, humorous rhythmic shouts, New Year wish, funerary customs, New Year wishes, folklorized romance, city song, ballad/sorrow songs, carols. List of pieces: 1. Legenda satului Petrești (legend); 2. Cozi de vulpe (snoavă – story); 3. Azi îs bată (cântec umoristic – humorous song); 4. Ci trandafir trandafiriu (cântec de dragoste – love song); 5. Bată-l Dumnezeu pe bărbatu-neu (cântec de soartă – destiny song); 6. Trandafir trandafiriu (cântec de dragoste – love song); 7. La Prut, la cociubină (begin of song); 8. Năspăriu cu patru boi (cântec de soartă – destiny song); 9. Măi jidane, la Palestina (song); 10. Moldovenească (melodie intonată cu vocea – melody); 11. Țuică și Berea aș brea (drinking song); 12. Cu căruța nelucrată (strigături umoristice – humorous rhythmic shouts); 13. Urătură (New Year wish); 14. Din ritualul nunții (nuptial customs); 15. De ce m-am dus de lângă voi (romanță folclorizată – folklorized romance); 16. Măi țărane de la țară (cântec orășănesc – city song); 17. Țiganul paznic (snoavă – story); 18. La Siret la Nămăloasa (cântec balladic – ballad/sorrow song); 19. La Siret la Nămăloasa (cântec baladic– ballad/sorrow song); 20. De la Moșcova la vale (cântec balladic – ballad/sorrow song); 21. Marcea, marcea (soldiers' song), 22. Rătăceam într-o grădină (colindă – Christmas carol); 23. Mălăncuța din Hârlău (colindă – Christmas carol).

Performance/Interviewee Note:

           Male and female performers narrate legend, stories, tales, sing solo songs, recite calendar orations, rhythmic shouts, songs without any instrumental accompaniment.

Rights:

           NA

Performer Permission:

           Verbally expressed permission. No written proof.

Contributor 1: Staroșciuc, Iura a lui Fiodor Contributor 1 role: Peformer, male (born in 1908): creations 1, 2
Contributor 2: Gavrilcă, Simion a lui Alexei Contributor 2 role: Peformer, male (born in 1907): creations 3-11
Contributor 3: Cibric, Gheorghe a lui Fiodor Contributor 3 role: Peformer, male (born in 1891): creations 12-14
Contributor 4: Rașciuc, David a lui Grigore Contributor 4 role: Peformer, male (born in 1967): creations 15, 16
Contributor 5 role: Performer, male: creation 17
Contributor 6: Staroșciuc, Valentina a lui Fiodor Contributor 6 role: Performer, female (43 years old): songs 18-23

Date of original recording:

           1975.08

Duration:

           1 h. 00 min. 40 sec.

Recordist:

          Hâncu, Andrei; Serotilă, Vladimir

Country:

           The Union of Soviet Socialist Republics, The Soviet Socialist Republic of Moldova; nowadays The Republic of Moldova

Recording location (Localitate):

           Petreşti (Ungheni; R. Moldova)

Recording district (Raion):

           Ungheni

Recording location:

           Petrești village, Ungheni district

Culture:

           Romanian

Music category/genre:

           Legend, stories, tales, calendar orations, rhythmic shouts, lyrics songs

Accompanying images:

           CEAP1045_1_102_1.jpg; CEAP1045_1_102_2.jpg

Filename:

           Bit depth: 24 Sample rate: 96 Channels: 2 Encoding: WAV Replay device: Akai GX-620 Speed: 19 cm/sec Noise reduction: Stylus: Interconnection: Unbalanced Analogue Capture device: Sound Devices, USBPre 2 Capture software:

mp3:

           Download File