Piese de teatru popular colectate din satele raionului Fălești: Risipeni, Bocșa, Năvârneț, Călinești (folk theatre performances collected from the villages of Falești district: Risipeni, Bocșa, Năvârneţ, Călinești)

Benzi de magnetofon | Piese de teatru popular colectate din satele raionului Fălești: Risipeni, Bocșa, Năvârneț, Călinești (folk theatre performances collected from the villages of Falești district: Risipeni, Bocșa, Năvârneţ, Călinești)

Fișierul audio:

           Ascultă fișierul audio

Accession No:

           CEAP1045/1/231/2

Collection title:

           The Folkloric Collection of the Institute of Language and Literature: EAP1045

Reference:

           NA

Title:

           Piese de teatru popular colectate din satele raionului Fălești: Risipeni, Bocșa, Năvârneț, Călinești (folk theatre performances collected from the villages of Falești district: Risipeni, Bocșa, Năvârneţ, Călinești)

Folkloric species:

           customs (obiceiuri etnografice), folk theatre (teatru popular), New Year wishes (urături şi hăituri)

Item Description:

           Male performers recite New Year wish, narrate about folk theatre, recite texts and sing solo or in chorus songs from theatral performances in Romanian. The creations are New Year wish, simple story about folk theatre: roles, clothing, props, scenes, texts and songs of performance. List of pieces: 1. Urătură (New Year wish); 2. Haiducul (piesă populară: roluri, vestimentație, recuzită, scene, texte și cântece ale reprezentației – simple story about folk theatrical performance: roles, clothing, props, scenes, texts and songs of performance); 3. Banda lui Bujor, învățată de la un informator din Scunchia (piesă populară: roluri, vestimentație, recuzită, scene, texte și cântece ale reprezentației – simple story about folk theatrical performance: roles, clothing, props, scenes, texts and songs of performance); 4. Căluțul din Năvârneț (piesă populară/joc cu mască zoomorfică: roluri, vestimentație, recuzită – simple story about folk theatrical performance/ play with zoomorphic mask: roles, clothing, props, unfinished); 5. Căluțul din Călinești (joc dramatizat cu mască zoomorfică: roluri, vestimentație, recuzită, scene, texte și cântece ale reprezentației – simple story about folk theatrical play with zoomorphic mask: roles, clothing, props, scenes, texts and songs of performance); 6. Ceata lui Bujor din Călinești (povestire simplă despre teatru popular: roluri, vestimentație, recuzită, scene, texte și cântece ale reprezentației – simple story about folk theatre: roles, clothing, props, scenes, texts and songs of performance); 7. Explicațiile culegătorului de folclor (explications of folklore collector).

Performance/Interviewee Note:

           Male performers recite New Year wish, narrate about folk theatre, recite texts and sing solo or in chorus songs from theatral performances without any instrumental accompaniment.

Rights:

           NA

Performer Permission:

           Verbally expressed permission. No written proof.

Contributor 1: Ungureanu, Mihail al lui Alexandru Contributor 1 role: Performer, male (born in 1963): creation 1
Contributor 2: Filip, Iulian Contributor 2 role: Collector, male (born in 1948): creations 2, 3, 4, 5, 7
Contributor 3: Carp, Valentin Contributor 3 role: Performer, male (role of Haiduc): creation 2
Contributor 4: Țâțu, Valentin Contributor 4 role: Performer, male (role of Tătaru): creation 2
Contributor 5 role: Performer, male (role of Codreanu): creation 2
Contributor 6: Țâțu, Fiodor al lui Ilie Contributor 6 role: Performer, male (clasa a 10-a/ 10th grade, born in 1959, role of Bujor): creation 3
Contributor 7: Varzari, Alexei al lui Constantin Contributor 7 role: Performer, male (clasa a 9-a/ 9th grade, born in 1959, role of Căpitan): creation 3
Contributor 8: Scalovschi, Mihail al lui Gheorghe Contributor 8 role: Performer, male (clasa a 10-a/ 10th grade, born in 1959, role of Vânător): creation 3
Contributor 9: Bondari, Ivan al lui Ion Contributor 9 role: Performer, male (clasa a 10-a/ 10th grade, born in 1958, role of Zână): creation 3
Contributor 10: Angheli, Leonid al lui Ion Contributor 10 role: Performer, male (clasa a 9-a/ 9th grade, born in 1960, role of Haiducul 1): creation 3
Contributor 11: Tătaru, Andrei al lui Ion Contributor 11 role: Performer, male (clasa a 9-a/ 9th grade, born in 1960, role of Haiducul 2): creation 3
Contributor 12: Boys from Călinești village Contributor 12 role: Performers, males: creations 5, 6
Contributor 13: Chetraru, Grigore al lui Ion Contributor 13 role: Performer, male (clasa a 7-a/ 7th grade, born in 1961, role of Căluțul): creation 4
Contributor 14: Copilaru, Ion al lui Petru Contributor 14 role: Performer, male (clasa a 8-a/ 8th grade, born in 1956, role of Soldatul): creation 4
Contributor 15: Rotaru, Constantin al lui Vasile Contributor 15 role: Performer, male (clasa a 8-a/ 8th grade, born in 1961, role of Săghieru): creation 4

Date of original recording:

           1976

Duration:

           21 min. 24 sec.

Recordist:

          Filip, Iulian

Country:

           The Union of Soviet Socialist Republics, The Soviet Socialist Republic of Moldova; nowadays The Republic of Moldova

Recording location (Localitate):

           Risipeni (Făleşti; R. Moldova), Năvârneţ (Făleşti; R. Moldova), Călineşti (Făleşti; R. Moldova)

Recording district (Raion):

           Făleşti

Recording location:

           Creations 1-3: Risipeni village, Fălești district Creation 4: Năvârneț village, Fălești district Creations 5, 6, 7: Călinești village, Fălești district

Culture:

           Romanian

Music category/genre:

           New Year wish, performances of folkloric theatre

Recording notes:

           From 11 min. 11 sec. – to 12 min 11 sec. is an overlap of another record

Accompanying images:

           CEAP1045_1_231_1.jpg; CEAP1045_1_231_2.jpg

Filename:

           Bit depth: 24 Sample rate: 96 Channels: 2 Encoding: WAV Replay device: Akai GX-620 Speed: 19 cm/sec Noise reduction: Stylus: Interconnection: Unbalanced Analogue Capture device: Sound Devices, USBPre 2 Capture software:

mp3:

           Download File