Despre proiect

Proiectul facilitează cunoaşterea şi cercetarea creaţiilor folclorice în limbile română, bulgară şi găgăuză din regiunea geografică cuprinsă între râurile Prut şi Nistru prin digitizarea, accesibilizarea online, promovarea şi relocarea a trei colecţii compuse din cca. 450 de manuscrise şi 628 de benzi de magnetofon conţinând înregistrări folclorice.

Înregistrările au fost făcute în timpul în care regiunea a fost încorporată în URSS; între 1945 şi 1991, de către cercetători care lucrau la institutele de profil ale Academiei de Ştiinţe a RSS Moldovenească. Astăzi, cele trei colecţii aparţin Institutului Patrimoniului Cultural şi Institutului de Filologie şi pot fi utilizate pentru scopuri de cercetare ştiinţifică.

Având în vedere că cele trei colecţii conţin întreaga serie a genurilor şi speciilor folclorice din această regiune geografică, digitizarea lor şi accesibilizarea online sunt paşi foarte importanţi făcuţi către îmbogăţirea cunoaşterii modului tradiţional de viaţă al comunităţilor care au trăit în acest areal, mod care dispare treptat în condiţiile modernizării rapide înregistrate după 1991.


 

This project will facilitate scholarship and research of the Romanian, Bulgarian and Găgăuz folkloric creations from the region between the rivers Prut and Dniester (nowadays the Republic of Moldova and part of Ukraine), through the digitisation, provision of open access, promotion and relocation of three collections of approximately 450 notebooks of manuscripts and pasted photographs and 628 reel-to-reel tapes containing folkloric recordings.

The recordings were made during the Soviet administration of the area, between 1945 and 1991, by field researchers working in the institutes of the Moldovan branch of the USSR Academy of Sciences. Nowadays, the three collections belong to the Institute of Cultural Heritage and the Institute of Philology of the Academy of Sciences of Moldova and may be freely used for scientific purposes.

As the three collections comprises the full variety of folkloric genres encountered in the whole geographic region, their digitisation and the provision of open access to them will be very important for enhancing the knowledge of the traditional ways of life of the communities that lived there, ways which have recently disappeared as a consequence of rapid modernization after 1991.