Despre proiect

RO/EN
Materialele folclorice, dialectologice și etnografice încărcate pe acest site, aparținând în format fizic Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și Institutului Patrimoniului Cultural din Republica Moldova, au fost digitizate și catalogate sumar în cadrul a două proiecte distincte care au obținut fiecare câte un grant în cadrul Endangered Archives Programme, program gestionat de British Library și finanțat de Fondul Caritabil Arcadia, derulat cu scopul de a salva de la distrugere materiale de arhivă care oferă informații despre societățile tradiționale și de a le pune la dispoziție în principal cercetătorilor, dar și publicului larg.

EAP1045 – Salvarea materialului de arhivă folclorică păstrat în Chișinău, Republica Moldova

Ianuarie 2018 – Ianuarie 2019

Director de proiect: dr. hab. Victor Ghilaș

Proiectul facilitează cunoaşterea şi cercetarea creaţiilor folclorice în limbile română, bulgară şi găgăuză din regiunea geografică cuprinsă între râurile Prut şi Nistru prin digitizarea, accesibilizarea online, promovarea şi relocarea a trei colecţii estimate inițial la cca. 450 de manuscrise şi 628 de benzi de magnetofon conţinând înregistrări folclorice. La finalul proiectului, au fost descoperite, digitizate, catalogate primar și încărcate pe acest site 358 de volume de manuscrise (1297 de caiete, respectiv 1297 fișiere .pdf) și 490 de benzi de magnetofon (726 fișiere audio .wav).

Înregistrările au fost făcute în timpul în care regiunea a fost încorporată în URSS; între 1945 şi 1991, de către cercetători care lucrau la institutele de profil ale Academiei de Ştiinţe a RSS Moldovenească. Astăzi, cele trei colecţii aparţin Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” şi Institutului Patrimoniului Cultural și pot fi utilizate pentru scopuri de cercetare ştiinţifică.

Având în vedere că cele trei colecţii conţin întreaga serie a genurilor şi speciilor folclorice din această regiune geografică, digitizarea lor şi accesibilizarea online sunt paşi foarte importanţi făcuţi către îmbogăţirea cunoaşterii modului tradiţional de viaţă al comunităţilor care au trăit în acest areal, mod care dispare treptat în condiţiile modernizării rapide înregistrate după 1991.

EAP1045 – Saving the folkloric archival material preserved in Chișinău, Republic of Moldova

January 2018 – January 2019

Project coordinator: dr. hab. Victor Ghilaș

This project facilitates scholarship and research of the Romanian, Bulgarian and Găgăuz folkloric creations from the region between the rivers Prut and Dniester (nowadays the Republic of Moldova and part of Ukraine), through the digitisation, provision of open access, promotion and relocation of three collections whose extent was initially estimated at 450 volumes of manuscripts and pasted photographs and 628 reel-to-reel tapes containing folkloric recordings. In the end, 358 volumes and 490 reel tapes were found, digitized, primarily catalogued and uploaded on this site (1297 notebooks, respectively 1297 .pdf. files and 726 .wav files).

The recordings were made during the Soviet administration of the area, between 1945 and 1991, by field researchers working in the institutes of the Moldovan branch of the USSR Academy of Sciences. Nowadays, the three collections belong to the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology and the Institute of Cultural Heritage and may be freely used for scientific purposes.

As the three collections comprise the full variety of folkloric genres encountered in the whole geographic region, their digitisation and the provision of open access to them will be very important for enhancing the knowledge of the traditional ways of life of the communities that lived there, ways which have recently disappeared as a consequence of rapid modernization after 1991.