Echipa

RO/EN

Echipa proiectului EAP 1045

Victor Ghilaş, Institutul Patrimoniului Cultural, director de proiect

Ludmila Şimanschi, Institutul de Filologie Română, asistent de cercetare

Mariana Cocieru, Institutul de Filologie Română, asistent de cercetare

Adrian Dolghi, Institutul Patrimoniului Cultural, expert digitizare manuscrise

Gheorghe Nicolaescu, cercetător independent, expert digitizare manuscrise

Elena Nedeliciuc, Institutul de Filologie Română, expert digitizare benzi de magnetofon

Liviu Iancu, Eurocentrica, funcţionar administrativ


The team of the project EAP 1045

Victor Ghilaş, The Institute of Cultural Heritage, director

Ludmila Şimanschi, The Institute of Romanian Philology, junior researcher

Mariana Cocieru, The Institute of Romanian Philology, junior researcher

Adrian Dolghi, The Institute of Cultural Heritage, expert manuscripts digitization

Gheorghe Nicolaescu, independent researcher, expert manuscripts digitization

Elena Nedeliciuc, The Institute of Romanian Philology, expert reel tapes digitization

Liviu Iancu, Eurocentrica, clerk officer