Echipa

Echipa proiectului

Victor Ghilaş, Institutul Patrimoniului Cultural, director de proiect

 Ludmila Şimanschi, Institutul de Filologie, asistent de cercetare

Mariana Cocieru, Institutul de Filolologie, asistent de cercetare

Adrian Dolghi, Institutul Patrimoniului Cultural, expert digitizare manuscrise

Gheorghe Nicolaescu, cercetător independent, expert digitizare manuscrise

Elena Şestacov, Institutul de Filologie, expert digitizare benzi de magnetofon

Liviu Iancu, Eurocentrica, funcţionar administrativ

The team of the project

Victor Ghilaş, The Institute of Cultural Heritage, director

 Ludmila Şimanschi, The Institute of Philology, junior researcher

Mariana Cocieru, The Institute of Philology, junior researcher

Adrian Dolghi, The Institute of Cultural Heritage, expert manuscripts digitization

Gheorghe Nicolaescu, independent researcher, expert manuscripts digitization

Elena Şestacov, The Institute of Philology, expert reel tapes digitization

Liviu Iancu, Eurocentrica, clerk officer