Tag: lyric poetry (poezie lirică)

Manuscrise | Materiale etnofolclorice din RSSM: Cobani şi Bisericani (rn Glodeni), Drochia, Moara-de-Piatră (rn Drochia) – anul 1982; din RSSUcr.: Solotvino (Slatina) şi Glubokii-Potok (rn Tiacev), Biserica-Albâ, Apşa-de-Sus şi Apşa-de-Mijloc (rn Rahov) – anul 1987 (Ethnofolkloric materials from MSSR: Cobani and Bisericani (Glodeni district), Drochia, Moara-de-Piatră (Drochia district) – 1982; from Ukr. SSR: Solotvino (Slatina) and Glubokii-Potok (Teceu district), Biserica-Albâ, Apşa-de-Sus and Apşa-de-Mijloc (Rahău district) – 1987)

Manuscrise | Expediţia folclorică a studenţilor anului I al facultăţii de litere a Institutului Pedagogic I. Creangă, condusă de S. Moraru, candidat în ştiinţe filologice, colaborator al AŞ al RSSM, în s. Vorniceni, r-nul Străşeni, de la 1-15 iunie 1979 (Folkloric expedition of the students of 1st grade of the Literature Faculty of the I. Creangă Pedagogical Institute, led by S. Moraru, PhD in philological sciences, researcher at ASc of MSSR, in Vorniceni village, Străşeni district, 1-15 June 1979)